Als net afgestudeerde Bewegingstechnologen hebben wij in 2002 de handen ineen geslagen om ons in te zetten voor gehandicapte mensen in ontwikkelingslanden. Via de stichting Friends Indeed werden we gelinked aan een tehuis in Kakinada, India, In dit tehuis voor meisjes met een fysieke handicap zouden wij met onze medisch-technische achtergrond veel voor de meisjes kunnen betekenen. En zo werd Indiaproject2003 gestart. Na een jaar van intensieve voorbereidingen zijn wij naar Kakinada vertrokken. In een periode van zes maanden hebben we naast het ontwerpen en vervaardigen van hulpmiddelen voor de meisjes ook mensen uit de locale bevolking opgeleid om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten. Twee van deze studenten zijn na afloop van onze cursus gaan werken in de door ons opgezette werkplaats. Dit project werd uiteindelijk ook de spin-off voor de huidige activiteiten van onze stichting. 

Een jaar na het afronden van de werkzaamheden in Kakinada hebben we daarom besloten om ons officieel als stichting te laten registreren. Dit heeft zowel voor ons als voor de donateurs verschillende voordelen. Movendi Foundation werd de nieuwe naam. Movendi betekent in het Latijn “van het bewegen”. Een toepasselijke naam aangezien wij, bewogen door wat we tijdens ons project in Kakinada hebben gezien, besloten ons nog langer in te zetten voor gehandicapte mensen in ontwikkelingslanden, de mensen met beperkingen in het bewegen.

 De oprichters van Movendi Foundation zijn: Jan Willem de Joode, Esther Blom, Girolanda Costa Ramos, Tom Kalkman, Annelies Verheij