Movendi Foundation zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een fysieke beperking. De stichting richt de aandacht voornamelijk op die landen en bevolkingsgroepen waar mensen met een fysieke beperking weinig kansen wordt geboden.

Dit doel wordt nagestreefd door projecten op te starten en te begeleiden waarbij met behulp van lokale middelen en krachten tot oplossingen wordt gekomen voor de verschillende problemen waar mensen met een handicap ontwikkelingslanden mee te kampen hebben.

Movendi foundation houdt zich momenteel met name bezig met het realiseren en inrichten van revalidatiewerkplaatsen en het opleiden van lokale therapeuten en technici. Daarnaast stimuleren we studenten en vrijwilligers om zich voor korte of langere tijd in te zetten voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Visie

Mensen met een fysieke beperking in ontwikkelingslanden moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

In samenwerking met lokale partners worden projecten gestart waarbij het overdragen van kennis centraal staat. De projecten variëren van het opleiden van lokale technici in het ontwikkelen van hulpmiddelen, het helpen opzetten van werkplaatsen, het (bij)scholen van therapeuten en het helpen opzetten van werkgelegenheidsprojecten zoals de World Moves projecten. Movendi wil met haar werkwijze bijdragen aan inclusiviteit van mensen met een beperking en initiatieven (helpen) opzetten waar de plaatselijke bevolking zelfstandig mee verder kan. De projecten worden uitgevoerd door ervaren vrijwilligers in samenwerking met betrouwbare lokale partners. Movendi Foundation coacht en begeleidt nieuwe vrijwilligers zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoer van het project. Vrijwilligers kunnen zich individueel bij Movendi aansluiten, maar ook in groepsverband of vanuit het bedrijfsleven

De projecten worden uitgevoerd door ervaren vrijwilligers in samenwerking met betrouwbare lokale partners. Movendi Foundation coacht en begeleidt nieuwe vrijwilligers zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoer van het project. Vrijwilligers kunnen zich individueel bij Movendi aansluiten, maar ook in groepsverband of vanuit het bedrijfsleven