Omdat Movendi Foundation uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen de kosten laag worden gehouden. Per project wordt er een nauwkeurige boekhouding bijgehouden en na het afronden van een project volgt een grondige evaluatie. Deze projectevaluaties kunt u op deze website onder het betreffende project terugvinden. Indien gewenst krijgt u als sponsor een evaluatie van het project toegstuurd.

Alle op deze website beschreven initiatieven en projecten konden tot stand komen door de fantastische medewerking van onze sponsors. Wij willen alle sponsors hiervoor heel hartelijk bedanken!

Er zijn verschillende vormen van sponsoring van de activiteiten van Movendi Foundation:
 

Maandelijkse donatie

Door gebruik te maken van onze machtigingskaart kunt u ons maandelijks met een zelfgekozen bedrag ondersteunen. U kunt de machtigingskaart hier vinden en ondertekend via de post naar ons toesturen. 

Eenmalige financiële ondersteuning

Via IBAN NL05 INGB 0000 0030 34 (giro 3034) van Movendi Foundation is het mogelijk een financiële bijdrage te doen aan de activiteiten van de stichting. U kunt hierbij aangeven voor welk lopend project uw bijdrage ingezet kan worden. 

Sponsoring in natura

Al sinds het begin van ons eerste project hebben we op verschillende manieren sponsoring in natura ontvangen. Gedacht kan worden aan middelen om de door ons beoogde doelen te bereiken. In het verleden zijn we onder andere gesponsord met een digitale camera om de activiteiten in India vast te leggen, een verscheping van eveneens gesponsorde gereedschappen, korting op verzekerings- en vaccinatiekosten. Daarnaast hebben mensen zich kosteloos ingezet om de website van  Movendi Foundation te ontwerpen en te onderhouden.
Overweegt u ook sponsoring dan komen wij graag met u in contact.

Geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) onder naam van Stichting Movendi.
Movendi Foundation kan hierdoor gebruik maken van een vrijstelling voor het schenkings- en successierecht.
Giften aan Movendi Foundation zijn onder voorwaarde aftrekbaar van de inkomensbelasting.
Kamer van Koophandel Haaglanden nummer: 27280798. 
Giro 3034.