Projects in Asia

On this page you can find the projects that Movendi Foundation has supported / is currently supporting in Asia. The latest project is on top of the page.Project Campus Challenge 2, Vizakhapatnam, India

juli 2012 – februari 2013

Sylvia Bertina, Cojanne Kars, Tim van Kernebeek

 

Campus Challenge 2 is een vervolg op het Campus Challenge 1 project. Het Campus Challenge project is opgezet voor Stichting ARDAR in samenwerking met Stiching Friends Indeed. Stichting ARDAR zet zich in voor kinderen met een beperking. Op de grote Campus in Vizaq, Zuid-India, wordt kinderen met een beperking hulp aangeboden op het gebied van behandeling en scholing. Movendi Foundation heeft middels de Campus Challenge 1 en 2 projecten gezorgd dat ARDAR ook een orthopedische hulpmiddelen kan aanbieden. De Movendi vrijwilligers hebben de orthopedische werkplaats samen met ARDAR opgezet en er voor gezorgd dat er voldoende kennis aanwezig is om de werkplaats draaiende te houden, ook na het vertrek van de vrijwilligers.

Klik hier voor het projectplan of klik op de foto hiernaast voor een foto-impressie.

Eind 2013 is Stefan Claassen naar Vizak geweest om het project te evalueren en wederom kennis te delen. Klik hier voor een verslag van zijn ervaringen.

Project Campus Challenge 1, Vizakhapatnam, India

oktober 2011 – juli 2012

Anoek Bremer, Stefan Claassen, Marlies Lutgendorf, Marjolein Piening

 

Campus Challenge 1 is een project voor Stichting ARDAR  die in samenwerking met Stiching Friends Indeed de Campus Challenge heeft opgezet. Stichting ARDAR zet zich in voor kinderen met een beperking. Op de grote Campus in Vizaq, Zuid-India, wordt kinderen met een beperking hulp aangeboden op het gebied van behandeling en scholing. Movendi Foundation heeft middels de Campus Challenge 1 en 2 projecten gezorgd dat ARDAR ook een orthopedische hulpmiddelen kan aanbieden. De Movendi vrijwilligers hebben de orthopedische werkplaats samen met ARDAR opgezet en er voor gezorgd dat er voldoende kennis aanwezig is om de werkplaats draaiende te houden, ook na het vertrek van de vrijwilligers. 

Klik hier voor het projectplan of hier voor de eindevaluatie van het Campus Challenge 1 project.

Stop Stigma, Kakinada, India

februari – april 2010

Willeke Blazís, Claire Viseé, Betty de Jong, Kakinada

Vier studenten van de opleidingen Industrieel Ontwerpen (TU Delft), Bewegingswetenschappen (VU Amsterdam) en Geneeskunde (ErasmusMC Rotterdam) zijn voor twee maanden afgereisd naar MSI en UMA in Kakinada. Daar gaan we mensen met een lichamelijke en /of geestelijke beperking ondersteunen in hun revalidatieproces. Het doel van het project was het verbeteren en ontwikkelen van hulpmiddelen die de zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen, en zo het stigma dat ze minderwaardig zijn helpen te verminderen. Meer over het project is te lezen in het projectplan.

Voor meer informatie over het eindresultaat kun je een blik werpen in ons jaarverslag 2010.

BT08, Kakinada, India

september 2008 – december 2008

Evelien Dubbeldeman, Rick van Leeuwen, Robbie Timmers en Sebastiaan Zaalberg

Vier derdejaars Bewegingstechnologie studenten zijn voor een periode van 11 weken naar Kakinada in India afgereisd. Zij hebben projecten uitgevoerd bij MSI, is een tehuis waar ruim honderd meisjes wonen en waar Movendi in 2003 haar eerste project heeft uitgevoerd (zie Indiaproject2003).

In overleg met de bewoners en begeleiding van het MSI zijn onderstaande projectdoelen nagestreefd:

1. Inventariseren van de huidige situatie
2. Ontwerpen en vervaardigen van speel-/ trainingstoestellen
3. Inventariseren en zo nodig verbeteren van de huidige situatie voor blinde en slechtziende meisjes

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan in het projectplan of in de eindevaluatie, of in een samenvatting van een van de deelnemers.

BT05, Kakinada, India

augustus – november 2005

Alke van Veelen, Willemijn Draijer, Eva Essers, Marije Bruggink

Vier studenten van de opleiding bewegingstechnologie (BT) hebben tijdens het derde jaar van de opleiding stage gelopen bij het MSI (Maharshi Sambamurty Institute) in Kakinada, India. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd waardoor de meisjes met een handicap die in het MSI wonen zich beter zelfstandig kunnen redden. De tricycle is onder andere herontworpen en vervaardigd, evenals het waterophaalsysteem van de waterput. 

Klik hier voor een korte samenvatting van de door de studenten uitgevoerde projecten.

Indiaproject 2003, Kakinada, India

september 2003 – april 2004

Esther Blom, Girolanda Costa Ramos, Jan Willem de Joode, Tom Kalkman, Annelies Verheij

 

In 2003 gingen vijf bewegingstechnologen (onder andere twee van de huidige bestuursleden van stichting Movendi) naar India voor een project in een tehuis voor meisjes met een handicap. Gedurende een half jaar werd er een werkplaats opgericht en werden er hulpmiddelen voor de meisjes gemaakt. Daarnaast werd er les gegeven aan locale technici in het ontwerpen en maken van hulpmiddelen voor gehandicapten zodat de werkzaamheden ook na vertrek van het team vrijwilligers kon worden voortgezet. Kennisoverdracht werd een van de kernpunten in het project. Het project bleek een succes en er werd besloten om meer projecten te organiseren volgens dit concept, later in de vorm van Stichting Movendi.

Via deze link kunt u de originele website van Indiaproject 2003 bekijken.
Hier kunt u een terugblik op dit eerste project van Movendi Foundation lezen.