Movendi Foundation

Movendi Foundation zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een fysieke beperking. De stichting richt de aandacht voornamelijk op die landen en bevolkingsgroepen waar mensen met een fysieke beperking weinig kansen wordt geboden.

Dit doel wordt nagestreefd door projecten op te starten en te begeleiden waarbij met behulp van lokale middelen en krachten tot oplossingen wordt gekomen voor de verschillende problemen waar mensen met een handicap ontwikkelingslanden mee te kampen hebben.

Movendi foundation houdt zich momenteel met name bezig met het realiseren en inrichten van revalidatiewerkplaatsen en het opleiden van lokale therapeuten en technici. Daarnaast stimuleren we studenten en vrijwilligers om zich voor korte of langere tijd in te zetten voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.